Hey senja yang muram, bergembira-lah!

Kerana malam sedang menjemput-mu hilang!

P. Kapas, 30 Mei 2016

No comments:

Post a Comment