Menyisih dan menyurai hiba dengan cermat, bagai menakung hakikat dalam syariat.

Tertumpah sesat, tak tadah bejat, tak endah khianat.

Memugar rasa cinta akhirat, ia satu tarekat yang meroboh berhala-berhala harap dan taat.

Hanyasanya cinta yang bulat berserta rahmat mendapat nikmat syafaat.

Mahu aku khabarkan tentang apa yang aku dikhabarkan tentang syurga? -- Heh, pastinya ia bukan tempat cumbunya sang korup dan si konyol -- yang mencandui harta, pangkat dan puja, yang lisan dan tulisan menyebut-nyebut Tuhan dalam keterpaksaan, di kala hati mengharap redha
dari sekalian makhluk-Nya.

Mahukah pula aku khabarkan tentang isi neraka? -- Heh, ia tempat cumbunya sang korup dan si konyol -- yang mengurusniagakan Tuhan untuk harta, pangkat dan puja, yang menyebut-nyebut Tuhan dalam lisan dan tulisan, sedang hati mengharap laba dari dunia semata.

No comments:

Post a Comment